Krizové řízení podniků

Na podniky působí každý den jak pozitivní, tak negativní vlivy z vnějšího světa, ale i z vnitřního prostředí firmy samotné. Pokud začnou negativní vlivy, jako jsou například výpadky dodavatelů, výrobní problémy, nekonkurenceschopnost produktů, dlouhodobější poklesy prodejů apod. převažovat a společnost přestává být stabilní, je potřeba začít jednat a podniknout kroky k co nejrychlejšímu a trvale udržitelnému návratu do stavu stabilní nebo prosperující společnosti. Nejdůležitějším faktorem v těchto chvílích je čas. Čím déle setrvává firma v klesajícím pásmu, krize se neustále prohlubuje, což stojí nejenom obrovské náklady, ale i ztrátu času potřebného k návratu na původní hodnoty a dává konkurenci velikou příležitost vstoupit na Vámi obsazené tržní pozice. Smyslem krizového řízení není pouze tyto situace řešit, ale právě těmto situacím předcházet ještě dříve než se společnost dostane do fáze začínající nebo dlouhodobé deprese.

Pokud cítíte jakýkoliv náznak z trhu a výsledků vaší společnosti, že nabírá klesající tendenci a zejména těmto situacím v dlouhodobém horizontu předcházet, náš tým je zde pro vás.