Export/Import management

Společnost Global Trade Systems pomáhá českým a slovenským firmám, které chtějí expandovat na nové zahraniční trhy. Hledáme pro ně vhodná odbytiště zejména v zemích Evropy a Asie. Spolupracujeme s nimi dvěma možnými způsoby, buď jako agent, nebo jako distributor.

Global Trade Systems jako „Agent“

Zastupujeme klienta na zahraničních trzích v jeho jméně, fakturace probíhá přímo mezi společnostmi navzájem. Veškerá rizika, jako například platby a reklamace, nese výrobce (exportér) a příjemce (importér). Agent doporučuje postupy, kterými je třeba se řídit, přičemž finální slovo má vždy klient (výrobce) a jeho zákazník (příjemce). Agentovi se vyplácí provize z uzavřených obchodů.

Global Trade Systems jako „Exportní společnost“

Působíme jako exkluzivní distributor na bázi „nákup – prodej“. Global Trade Systems nakupuje přímo zboží od výrobce za stanovených cen a přeprodává zahraničnímu zákazníkovi. V tomto případě jsme zodpovědní za fakturaci a neseme riziko za platby. Výrobce nemá kontrolu nad zbožím, jeho exportní cenou ani nad finálním místem určení a způsobu prodeje.